(OUDERS VAN) KINDEREN


KINDEREN

Als kind wordt er van je verwacht dat je mee loopt in de maatschappij. Er wordt voor je gezorgd, je krijgt les en er zijn mogelijkheden in overvloed. Dat wil niet altijd zeggen dat een kind zich ook altijd optimaal voelt of ontwikkelt. Soms zie je aan je kind dat er iets niet goed gaat. Dit kan zich op verschillende manieren uiten. Bijvoorbeeld in veranderingen in het zelfvertrouwen, in hoe het op school gaat, hoe je kind zich gedraagt of hoe gezond het is. Zo kan je kind bijvoorbeeld slecht slapen of eten, ineens lage cijfers halen, veel ruzie hebben, grenzen opzoeken, angstig zijn of onbereikbaar.

Hoe komt dat dan?

Er zijn veel oorzaken waardoor een kind het moeilijk kan hebben:

1.     Een kind kan dingen mee maken die leiden tot een verstoorde ontwikkeling, zoals pesten, scheiding, misbruik of kleinere gebeurtenissen waar niet voldoende ruimte voor is geweest deze te verwerken
2.     Een kind kan “anders” denken dan andere kinderen. Goede voorbeelden hiervan zijn kinderen met dyslexie, hoog gevoelige kinderen, kinderen met ADHD of andere uitdagingen die doorgaans gezien worden als beperking of aandoening
3.     Een kind kan een al vergevorderde verstoring hebben in het “zijn”, zoals een eetstoornis, depressie of verslaving

OUDERS VAN KINDEREN

Als ouder kan je heel veel tegen komen, wanneer het leven van je kind niet over rozen gaat.

Je kan je kind zien veranderen, innerlijk strijd zien voeren, uiterlijk de strijd op zien zoeken, grensverkennend- en/of overschrijdend gedrag zien vertonen of ronduit zichzelf zien pijnigen, fysiek of mentaal. Dit kan je een gevoel geven van verdriet, onvermogen, onbegrip, machteloosheid, boosheid, onzekerheid of gebrek aan verbondenheid met je kind. Alles kost energie en niets gaat vanzelf.

Naast dat het belangrijk is dat je kind de begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft, is het van groot belang ook oog te hebben voor wat er in jezelf gebeurt. Grote en kleine gebeurtenissen, zorgen en onmacht verstoren makkelijk ons vermogen om vrij te bewegen, flexibel en liefdevol te zijn.

Daarnaast zijn kinderen enorm goede spiegels voor onszelf. Kinderen in zijn algemeenheid, en kinderen in het nauw in het bijzonder. Ze geven ons uitvergroot terug wat we zelf laten zien (of juist niet laten zien) en weten feilloos te drukken op de zere plekken. Hiermee worden bij de ouder regelmatig oude, onverwerkte, gebeurtenissen en emoties getriggerd. Dit zal het omgaan met en het ruimte geven aan je kind nog moeilijker maken.

Ook voor het zogeheten zwangerschaps- en geboorte trauma kan je terecht bij Miracle You. Problemen tijdens een zwangerschap en geboorte kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor kind en ouder. Het kan de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van het kind beïnvloeden en de ouder achterlaten met gevoelens van angst, rouw, boosheid, schuld en verdriet.

HET GEZIN ALS SYSTEEM

Wat zich ook aandient in het leven van een kind en hoe hij of zij ook (onbewust) besloten of geleerd heeft hiermee om te gaan, het kleurt het leven van zowel het kind als de omstanders. Wanneer er iets mis gaat in de ontwikkeling van een kind, heeft dit gevolgen voor het hele systeem waar een kind onderdeel van uitmaakt. Dus niet alleen voor het kind zelf, maar ook de ouders, broertjes en zusjes, andere familie, school en vriendjes reageren er op.

Het gezin als “systeem” is zó nauw verweven, dat wanneer één iemand problemen ervaart, dit gevolgen heeft voor iedereen. Onderlinge relaties komen onder druk te staan, verhoudingen verschuiven. Gevoelens van schuld, verdriet, schaamte, onzekerheid, boosheid en machteloosheid kunnen de kop op steken. Dit alles kan grote gevolgen hebben op het functioneren van de gezinsleden en het gezin als geheel. Deze emoties kunnen een belemmerende invloed hebben op je eigen leven, maar ook op de mogelijkheden te veranderen, van anderen die je na staan.

Ik begeleid zowel de kinderen, als de familie en / of vrienden om verstoringen te verhelpen en een nieuw evenwicht te vinden. Miracle You kan ook optreden als schakel tussen school, leerkracht en ouders bij sociale of leerproblemen die zich aandienen in de schoolomgeving.

Neem vrijblijvend contact op

Whatsapp

06-39546595

E-mail
Telefoon
Contactformulier