Visie en Missie

Leven hoeft geen lijden te zijn. Ontspanning en openheid geven je de flexibiliteit om mee te bewegen met wat er gebeurt, zonder er door geleefd te worden en geven ruimte aan plezier en verbinding.

Voor onze hersenen maakt het biologisch geen verschil of iets werkelijk gebeurt of dat we denken (of ons voorstellen) dat het gebeurt. Als je weet dat 95% van wat we denken onbewust gaat, dan begrijp je waarom het soms moeilijk is om dingen op bewust niveau te veranderen, ook al ben je nog zo gemotiveerd. Gedachten die voortkomen uit (oude) beperkende overtuigingen kunnen een enorm saboterende werking hebben. Ik werk met verschillende methodes die direct inwerken op het onbewuste en hiermee handvatten bieden om je leven diepgaand en blijvend te veranderen. En dat, veelal, zonder jarenlange therapie.

Het is mijn missie om kleine en grote mensen te begeleiden naar een gevoel van vrijheid en kracht, om te kunnen staan, te kunnen kiezen en te kunnen zijn.

Dit doe ik door vanuit 100% acceptatie, de verbinding aan te gaan met jouw wereld en daar te kijken wat jou belemmert en je te helpen de belemmeringen en drempels los te laten en je de ruimte te geven te groeien en te ontwikkelen naar een andere toekomst.