Voor wie

Als kind wordt er van je verwacht dat je mee loopt in de maatschappij. Er wordt voor je gezorgd, je krijgt les en er zijn mogelijkheden in overvloed. Dat wil niet altijd zeggen dat een kind zich ook altijd optimaal voelt of ontwikkelt. Soms zie je aan je kind dat er iets niet goed gaat. Dit kan zich op verschillende manieren uiten. Bijvoorbeeld in veranderingen in het zelfvertrouwen, in hoe het op school gaat, hoe je kind zich gedraagt of hoe gezond het is. Zo kan je kind bijvoorbeeld slecht slapen of eten, ineens lage cijfers halen, veel ruzie hebben, grenzen opzoeken, angstig zijn of onbereikbaar.

Wat gaat er dan mis? 

Er zijn veel oorzaken waardoor een kind het moeilijk kan hebben:

1.     Een kind kan dingen mee maken die leiden tot een verstoorde ontwikkeling, zoals pesten, scheiding, misbruik of kleinere gebeurtenissen waar niet voldoende ruimte voor is geweest deze te verwerken

2.     Een kind kan “anders” denken dan de meeste andere kinderen. Goede voorbeelden hiervan zijn kinderen met dyslexie, hoog gevoelige kinderen, kinderen met ADHD of andere uitdagingen die doorgaans gezien worden als beperking of aandoening

3.     Een kind kan een al vergevorderde verstoring hebben in het “zijn”, zoals een eetstoornis, depressie of verslaving

Ook is er oog voor eventueel geboortetrauma. Problemen tijdens een zwangerschap en geboorte kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor kind en ouder. Het kan de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van het kind beïnvloeden. Een aantal bekende oorzaken van zwangerschaps- en geboortetrauma's zijn:

- Alleengeboren tweeling

- Zwangerschapsproblematieken als, zwangerschapsvergiftiging, stuitligging, loslaten placenta, medicatie, etc.

- Conceptieproblematiek

- Geboorte problematieken als: zuurstoftekort, keizersnede, te korte of te langdurige bevalling, navelstreng om de hals, tang of vacuüm verlossing, etc.

- Ongewenste zwangerschap

Wat zich ook aandient in het leven van een kind en hoe hij of zij ook (onbewust) besloten of geleerd heeft hiermee om te gaan, het kleurt het leven van zowel het kind als de omstanders. Wanneer er iets mis gaat in de ontwikkeling van een kind, heeft dit gevolgen voor het hele systeem waar een kind onderdeel van uitmaakt. Dus niet alleen voor het kind zelf, maar ook de ouders, broertjes en zusjes, andere familie, school en vriendjes reageren er op. 

Natuurlijk hoeft niet gelijk iedereen begeleid te worden, maar het gezin als “systeem” is zó nauw verweven, dat wanneer één iemand problemen ervaart, dit gevolgen heeft voor iedereen. Onderlinge relaties komen onder druk te staan, verhoudingen verschuiven. Gevoelens van schuld, verdriet, schaamte, onzekerheid, boosheid en machteloosheid kunnen de kop op steken. Dit alles kan grote gevolgen hebben op het functioneren van de gezinsleden en het gezin als geheel. Deze emoties kunnen een belemmerende invloed hebben op je eigen leven, maar ook op de mogelijkheden te veranderen, van anderen die je na staan.

Ik begeleid zowel de kinderen, als de familie en / of vrienden om verstoringen te verhelpen en weer in de eigen kracht te komen staan. Miracle You kan ook optreden als schakel tussen school, leerkracht en ouders bij sociale of leerproblemen die zich aandienen in de schoolomgeving.