Ouders van kinderen

Als ouder kan je heel veel tegen komen, wanneer het leven van je kind niet over rozen gaat.

Je kan je kind zien veranderen, innerlijk strijd zien voeren, uiterlijk de strijd op zien zoeken, grensverkennend- en/of overschrijdend gedrag zien vertonen of ronduit zichzelf zien pijnigen, fysiek of mentaal. Dit kan je een gevoel geven van verdriet, onvermogen, onbegrip, machteloosheid, boosheid, onzekerheid of gebrek aan verbondenheid met je kind. Alles kost energie en niets gaat vanzelf.

Naast dat het belangrijk is dat je kind de begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft, is het van groot belang ook oog te hebben voor wat er in jezelf gebeurt. Grote en kleine gebeurtenissen, zorgen en onmacht verstoren makkelijk ons vermogen om vrij te bewegen, flexibel en liefdevol te zijn. 

Daarnaast zijn kinderen enorm goede spiegels voor onszelf. Kinderen in zijn algemeenheid, en kinderen in het nauw in het bijzonder. Ze geven ons uitvergroot terug wat we zelf laten zien (of juist niet laten zien) en weten feilloos te drukken op de zere plekken. Hiermee worden bij de ouder regelmatig oude, onverwerkte, gebeurtenissen en emoties getriggerd. Dit zal het omgaan met en het ruimte geven aan je kind nog moeilijker maken.

Ook voor het zogeheten zwangerschaps- en geboorte trauma kan je terecht bij Miracle You. Problemen tijdens een zwangerschap en geboorte kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor kind en ouder. Het kan de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van het kind beïnvloeden en de ouder achterlaten met gevoelens van angst, rouw, boosheid, schuld en verdriet. Een aantal bekende oorzaken van zwangerschaps- en geboortetrauma's zijn:

- Alleengeboren tweeling

- Zwangerschapsproblematieken als, zwangerschapsvergiftiging, stuitligging, loslaten placenta, medicatie, etc.

- Conceptieproblematiek

- Geboorte problematieken als: zuurstoftekort, keizersnede, te korte of te langdurige bevalling, navelstreng om de hals, tang of vacuüm verlossing, etc.

- Ongewenste zwangerschap

Miracle You ondersteunt ouders in het begeleiden van het kind en het zorg dragen voor zichzelf, hun eigen energiehuishouding en traumaverwerking.