Wat is EFT

EFT is de afkorting voor Emotional Freedom Techniques. 

Zoals de naam al zegt, is EFT een techniek waarbij negatieve/ beperkende emoties en overtuigingen losgelaten worden. Het neutraliseert de emotionele lading van herinneringen en pijn. We noemen dit ook wel desensitatie.  

EFT heeft, onder andere, direct invloed op de productie van het stresshormoon. Het deel van je lichaam dat dit aanmaakt (je Amygdala) wordt tot rust gebracht. Het stresshormoon dat veel invloed op je denkend- oordelend en handelend vermogen en tal van klachten kan veroorzaken, neemt af. Daarnaast wordt de koppeling tussen (traumatische) gebeurtenissen en de negatieve emotie doorbroken. Met andere woorden, EFT heeft invloed op die delen van onze hersenen die door stress en trauma overprikkeld zijn geraakt en brengen deze tot rust. Hierdoor worden de ervaren klachten als angsten en fobieën, negatieve emoties, onbehagen en disfunctioneren verholpen.

Na de behandeling kan je je de stressor nog wel herinneren, maar mensen kunnen zich vaak niet meer voorstellen dat ze er zo'n last van hadden, zich zo ellendig voelden of zoveel pijn hadden.  

Hoe werkt EFT precies. Wanneer je lekker in je vel zit, voel je je ontspannen en energiek. Op het moment een gebeurtenis een stressreactie oproept, verandert dit. Stress kan zich, als het ware, vastzetten in je energiebanen. Het natuurlijk functioneren van je lichaam raakt hiermee verstoort. Dit heeft meerdere gevolgen, zowel mentaal (emoties, overtuigingen, algeheel welbevinden) als fysiek (hormonen, spierspanning, ziektes e.d.). Diep in je lichaam lopen energiebanen, maar op enkele punten liggen deze meer aan de oppervlakte. Bij EFT sta je stil bij de negatieve/ belemmerende emotie of overtuiging, terwijl je klopt op de punten die aan de oppervlakte liggen. Door deze combinatie van focus en kloppen, wordt de stressreactie in je lijf tot rust gebracht . Eigenlijk is het dus een soort emotionele acupressuur. 

EFT wordt regelmatig vergeleken met EMDR, wat ook vaak gebruikt wordt bij onverwerkt trauma. EFT is echter breder inzetbaar en zonder gevaar voor bijwerkingen. Het is pijnloos en eenvoudig te leren. 

Het is een ongelooflijk simpele methode met een diepgaand en blijvend effect. Door deze eenvoud is het overal toepasbaar, maar wordt het tegelijk ook snel afgedaan als te mooi om waar te zijn. Onderzoek toont echter aan dat, onder professionele begeleiding, bijna 90% van de mensen profijt heeft van deze techniek.